Privacy Policy

Wij zijn Presscloud en wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken, voor welke doeleinden en hoe wij deze gegevens verwerken en beschermen. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.presscloud.ai (de "Website") en de diensten die wij aanbieden (de "Diensten"). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening gegevensbescherming.

In deze verklaring richten wij ons op de verwerking van persoonsgegevens wanneer jij als journalist in onze database staat en eenieder die als klant gebruik maakt van de diensten van Presscloud.

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. De AVG geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens over organisaties zijn dus geen persoonsgegevens volgens de AVG, maar gegevens van de medewerkers of van een journalist als ZZP’er zijn dat daarentegen weer wel. Het verwerken van persoonsgegevens is elke handeling die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens. Dit is een erg ruim begrip, van het verzamelen tot en met het verwijderen. Presscloud verwerkt persoonsgegevens en gaat hier op een verantwoorde wijze mee om, zodat alle verwerkingen voldoen aan de vereisten van de AVG.

Grondslagen

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt op onze website , gebruik maakt van onze diensten (zoals het aanvragen van een webinar of het downloaden van een e-book) of als je contact met ons opneemt. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kan je geen gebruik maken van de diensten die wij bieden met Presscloud.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wanneer wij jou als journalist benaderen via een professioneel e-mailadres welke wij hebben gevonden op openbare bronnen op het internet, baseren wij die verwerking van persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG. Wij streven ernaar om jou als journalist van Presscloud te laten profiteren op een manier die bijdraagt aan de uitoefening van jouw beroep. Wanneer jij bent opgenomen in onze database, kunnen PR-bureaus jou namelijk gemakkelijker vinden. Tevens kun je binnen Presscloud aangeven dat je alleen die persberichten ontvangt die aansluiten op jouw vakgebied en wat voor persberichten je specifiek niet wil ontvangen. Zo hebben zowel wij als Presscloud er baat bij jou op te nemen in onze database en ben jij gemakkelijker vindbaar als journalist voor relevante persberichten van PR-bureaus. Omdat het daarnaast gaat om professionele (zakelijke) persoonsgegevens gaat die in de regel gemakkelijk online te vinden zijn (bijvoorbeeld via het colofon van het medium waarvoor de journalist werkt), is hier sprake van een eerlijke balans tussen de betrokken belangen. Uiteraard heeft de journalist in elke mail die hij/zij krijgt de mogelijkheid zich te verzetten tegen het verkrijgen van persberichten en zich uit te schrijven voor deze mailings. Wij willen jou tot niks verplichten, dus je kunt ook gemakkelijk aangeven dat je niet meer door ons benaderd wil worden.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze website en diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig. Daarin maken wij specifiek onderscheid tussen de gegevens van journalisten die in onze database staan en gegevens van de contactpersoon van het bedrijf die gebruik maakt van Presscloud.

Journalisten
 • Voor- en achternaam – wordt gebruikt om persberichten een gerichte aanhef te geven en zo binnen een media bedrijf aan te geven welke journalist over een bepaald onderwerp gaat;
 • E-mailadres – wordt gebruik om relevante persberichten aan de journalist te sturen
 • Telefoonnummer (optioneel) – wordt gebruikt om contact met de journalist op te nemen om het persbericht verder toe te lichten
 • Provincie en woonplaats - wordt gebruikt om gerichter persberichten op basis van locatie (lokaal en regionaal niveau) naar de journalist te sturen
 • Je social media profielen (optioneel) – LinkedIn en Twitter zijn relevante social media kanalen voor journalisten. Op deze manier kunnen klanten contact opnemen met een journalist na het openen van een persbericht.

Wij verzamelen zakelijke (persoons-)gegevens van journalisten wanneer wij denken dat Presscloud relevant voor hen is. Wij halen deze gegevens waarop wij journalisten benaderen uit openbare bronnen op het internet, zoals de website van de journalist zelf of het medium waarvoor deze werkzaam is. De database mag alleen de gegevens bevatten die absoluut noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de database is opgezet, dus daar doen wij dan ook ons uiterste best voor. Bepaalde gegevens zijn noodzakelijk om een account aan te maken in Presscloud, zoals voor- en achternaam. De journalist kan ook andere optionele gegevens invullen bij het aanmaken van een account, hiertoe wordt men niet verplicht. De journalist heeft altijd de mogelijkheid gegevens aan te passen of te verwijderen.

Contactpersoon bedrijven/klanten
 • Je bedrijfs- emailadres (optioneel je persoonlijke e-mailadres waarmee je een account aan wil maken voor het gebruik van Presscloud) – wordt gebruikt om je aan te melden (gebruikersnaam) en relevante informatie over onze diensten te ontvangen
 • Voor- en achternaam – wordt gebruikt om persberichten een gerichte aanhef te geven en zo binnen een media bedrijf aan te geven welke journalist over een bepaald onderwerp gaat;
 • Telefoonnummer – wordt gebruikt om tips & tricks te geven om zo beter van onze diensten gebruik te maken
 • Functie (optioneel) - wordt gebruikt om te weten welke afdeling zich binnen het bedrijf bezighoudt met PR
 • Profielfoto (optioneel) – is in te stellen indien contactpersoon daar uit eigen beweging behoefte aan heeft

Het betreffen hier zakelijke (persoons-) gegevens die toegepast worden in de uitoefening van de beroepen van de journalist en de klant. Deze gegevens zijn derhalve zakelijk van aard en zijn uitsluitend bedoeld voor de distributie van relevante, niet commerciële persberichten. Ons systeem is nadrukkelijk niet bedoeld voor het verzenden van massamailings, reclame nieuwsbrieven of enige andere commerciële uiting.

Login

Op je account slaan we de volgende gegevens op: e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, wachtwoorden, gebruikersnaam. Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook - voor het gebruiksgemak van je eigen account - de gegevens van eerdere bestellingen.

Social media

Als je social media functies gebruikt op onze website, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die je ter beschikking hebt gesteld. Wil je dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op je social media-account.

Als je aangeeft een artikel leuk te vinden, verschijnt dat artikel op je social media-account als je bent ingelogd. Als je op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt je browser bepaalde informatie naar de aanbieder van jouw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
 • Wanneer er zich een datalek voordoet, zullen wij handelen volgens onze procedure datalekken conform de AVG. Dit houdt onder meer in dat wanneer het een meldenswaardig lek betreft, wij deze binnen 72 uur zullen melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens zullen wij de betrokkene op wie de gelekte gegevens betrekking heeft, daarvan op de hoogte stellen.

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. We houden onze database met journalisten zo up-to-date mogelijk en indien wij merken dat bepaalde gegevens niet meer kloppen, dan zullen wij deze verwijderen/aanpassen. Journalisten kunnen tevens een verzoek voor aanpassing of verwijdering van zijn/haar gegevens indienen. Dan zullen wij deze gegevens direct aanpassen of verwijderen.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?
Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met partijen die wij gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrief, andere mailings vanuit Presscloud en met onze payment service provider die de administratie en betalingen verwerkt. Wij komen met deze partijen een verwerkersovereenkomst overeen waarin wij zorgen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden.

Doorgifte van persoonsgegevens

Wij streven er naar jouw gegevens enkel binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Wij zullen het verzoek van de rechtens zoals hierboven omschreven binnen 4 weken behandelen. Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact
Presscloud BV
Van Boetzelaerstraat 49
1051 CZ Amsterdam
support@presscloud.ai