Disclaimer

Presscloud BV, wil je hartelijk welkom heten op www.presscloud.ai ( Website ). Door onze Website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. Presscloud kan de inhoud van de Website en deze disclaimer aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt. We verzoeken dus dat jij dit zelf goed in de gaten houdt.

De inhoud van onze Website is zorgvuldig door ons samengesteld, maar je gebruikt onze Website voor eigen risico. Presscloud zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de Website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze Website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Uiteraard doen we wel ons uiterste best om te zorgen dat de site en onze dienst helemaal up to date is. Indien je zelf een fout of onjuiste gegevens op onze website ziet, verzoeken we je dit te melden via support@presscloud.ai. Als journalist of contactpersoon van een PR-bureau kun je te allen tijde zelf je gegevens aanvullen, wijzigen of verwijderen op je account.

Presscloud is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website. Handelingen die je op basis van onze Website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Presscloud en jou tot stand komen.

Ook voor aan onze Website gekoppelde bestanden of voor op onze Website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Presscloud geen aansprakelijkheid.

Presscloud controleert de inhoud die gebruikers van de Website zelf op onze website plaatsen niet, maar Presscloud kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht over de inhoud naar support@presscloud.ai.

Je mag onze Website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze Website. Presscloud behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze Website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via support@presscloud.ai aan ons vragen.