Privacy FAQ

In deze FAQ pagina lichten wij nader toe wat is beschreven in onze Privacy Policy en beantwoorden wij de meest gestelde vragen van klanten. Wij streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn over hoe Presscloud omgaat met jouw privacy. Mocht jouw vraag er niet tussen staan, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Wanneer een organisatie persoonsgegevens verwerkt, dan is daarop de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens over organisaties zijn dus geen persoonsgegevens volgens de AVG, maar gegevens van de medewerkers of van een journalist als ZZP’er zijn dat daarentegen weer wel. Het verwerken van persoonsgegevens is elke handeling die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens. Dit is een erg ruim begrip, van het verzamelen tot en met het verwijderen. Presscloud verwerkt persoonsgegevens en gaat hier op een verantwoorde wijze mee om, zodat alle verwerkingen voldoen aan de vereisten van de AVG.

Wij hebben zelf meer dan 8000 journalisten in kaart gebracht. De gegevens van deze journalisten hebben wij uit openbare bronnen op het internet gehaald, zoals websites van de journalist zelf, het medium waar deze werkzaam is of van openbare profielen op social media. Wanneer het e-mailadres is terug te herleiden naar een persoon, dan gaan wij daar uiteraard zorgvuldig mee om in lijn met de AVG.

Wij baseren die verwerking van persoonsgegevens (het benaderen van journalisten via het e-mailadres uit een openbare bron) op het gerechtvaardigd belang van Presscloud. Wij streven ernaar om journalisten van Presscloud te laten profiteren op een manier die bijdraagt aan de uitoefening van het beroep. Zo hebben zowel Presscloud als journalisten er baat bij dat journalist worden opgenomen in onze database en zijn journalisten op die manier gemakkelijker vindbaar voor relevante persberichten van PR-bureaus. Omdat het daarnaast gaat om professionele (zakelijke) persoonsgegevens gaat, die in de regel gemakkelijk online te vinden zijn, is hier sprake van een eerlijke balans tussen de betrokken belangen. Uiteraard heeft de journalist in elke mail die hij/zij krijgt de mogelijkheid zich te verzetten tegen het verkrijgen van persberichten en zich uit te schrijven voor deze mailings.

Per journalist hebben wij in kaart gebracht waar hij/zij over schrijft en op basis van deze categorieën kan een gebruiker perslijsten aanmaken, waar het persbericht naar toe zal worden gestuurd. Dit is iets wat wij dagelijks handmatig blijven updaten, aangezien dit natuurlijk kan veranderen. Gebruikers van Presscloud kunnen daarnaast ook handmatig eigen contacten toevoegen. Zo kan een PR-bureau dus zelf journalisten toevoegen indien deze nog niet in Presscloud staan.

Nee. Het spamverbod houdt in dat de Telecommunicatiewet het verbiedt het om overlast te veroorzaken met ongevraagde commerciële elektronische berichten, ook wel spam genoemd. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de toezichthouder op het spamverbod en heeft op hun website beschreven dat een informatief persbericht aan journalisten, hetgeen betrekking heeft op een onderwerp waar zij vaak over schrijven, niet wordt bestempeld als spam. Doordat Presscloud per journalist in kaart heeft gebracht waar hij/zij over schrijft, draagt Presscloud er zorg voor dat de journalist specifieke persberichten krijgt in de onderwerpen waar hij/zij over schrijft. De journalist kan dit in zijn profiel zelf uiteraard ook aanpassen, zodat deze alleen die persberichten krijgt waar zijn of haar interesse in ligt.

Om journalisten op te nemen in onze database, hebben wij enkele gegevens nodig. Deze verzamelen wij zelf van jou, zoals je e-mailadres. Uiteraard heb je zelf ook de mogelijkheid je gegevens in te vullen of te veranderen wanneer jij je profiel aanmaakt. In onze database staan de volgende gegevens van een journalist:

 • Voor- en achternaam – wordt gebruikt om persberichten een gerichte aanhef te geven en zo binnen een media bedrijf aan te geven welke journalist over een bepaald onderwerp gaat;
 • E-mailadres – wordt gebruik om relevante persberichten aan de journalist te sturen;
 • Telefoonnummer (optioneel) – wordt gebruikt om contact met de journalist op te nemen om het persbericht verder toe te lichten;
 • Provincie en woonplaats - wordt gebruikt om gerichter persberichten op basis van locatie (lokaal en regionaal niveau) naar de journalist te sturen;
 • Je social media profielen (optioneel) – LinkedIn en Twitter zijn relevante social media kanalen voor journalisten. Op deze manier kunnen klanten contact opnemen met een journalist na het openen van een persbericht.
Contactpersoon bedrijven/klanten
 • Je bedrijfs- emailadres (optioneel je persoonlijke e-mailadres waarmee je een account aan wil maken voor het gebruik van Presscloud) – wordt gebruikt om je aan te melden (gebruikersnaam) en relevante informatie over onze diensten te ontvangen;
 • Voor- en achternaam - wordt gebruikt om persberichten een gerichte aanhef te geven en zo binnen een media bedrijf aan te geven welke journalist over een bepaald onderwerp gaat;
 • Telefoonnummer – wordt gebruikt om tips & tricks te geven om zo beter van onze diensten gebruik te maken;
 • Functie (optioneel) - wordt gebruikt om te weten welke afdeling zich binnen het bedrijf bezighoudt met PR;
 • Profielfoto (optioneel) – is in te stellen indien contactpersoon daar uit eigen beweging behoefte aan heeft.

Het betreffen hier zakelijke (persoons-) gegevens die toegepast worden in de uitoefening van de beroepen van de journalist en de klant. Deze gegevens zijn derhalve zakelijk van aard en zijn uitsluitend bedoeld voor de distributie van relevante, niet commerciële persberichten. Ons systeem is nadrukkelijk niet bedoeld voor het verzenden van massamailings, reclame nieuwsbrieven of enige andere commerciële uiting.

Als journalist kun jij je zelf uitschrijven voor e-mails van een specifiek bedrijf of voor alle Presscloud e-mails via een link onder elk persbericht. Jouw gegevens blijven dan nog wel bij ons bestaan. Hetzelfde geldt voor jou als klant van Presscloud. Je kunt jezelf van de mailings afmelden via een opt-out in elke mail die je krijgt. Als je jouw gegevens volledig wil laten verwijderen uit onze database dan kan dat uiteraard zonder opgaaf van redenen. Je dient dan een email te sturen naar privacy@presscloud.ai met het verzoek tot verwijdering.

Wij streven er naar dat alle gegevens in Presscloud juist zijn. Indien jij merkt dat de gegevens op jouw profiel niet (meer) kloppen, dan kun jij deze gemakkelijk aanpassen in je profiel.

JA! Wij nemen de privacy van onze gebruikers en de journalisten op ons platform uiteraard serieus en gaan dan ook op een zorgvuldige manier met diens gegevens om. Wij vinden het erg belangrijk om hierover transparant te zijn en in onze Privacy policy en deze FAQ-pagina lichten wij dan ook toe hoe wij met persoonsgegevens omgaan en voldoen aan de AVG wetgeving.

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. We houden onze database met journalisten zo up-to-date mogelijk en indien wij merken dat bepaalde gegevens niet meer kloppen, dan zullen wij deze verwijderen/aanpassen.

Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met partijen die wij gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrief, andere mailings vanuit Presscloud en met onze payment service provider die de administratie en betalingen verwerkt. Wij komen met deze partijen een verwerkersovereenkomst overeen waarin wij zorgen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden.

De AVG vereist wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens die wij verwerken goed te beveiligen. We doen er daarom alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie;
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.

Wanneer er zich een datalek voordoet, zullen wij handelen volgens onze procedure datalekken. Deze procedure is zorgvuldig opgesteld en in lijn met de AVG. Er is sprake van een datalek wanneer zich een inbreuk op de beveiliging voordoet die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking of toegang van persoonsgegevens. Indien er zich een datalek voordoet, zullen wij hier zorgvuldig mee omgaan. Dit houdt onder meer in dat wanneer het een meldenswaardig lek betreft, dat wij deze binnen 72 uur zullen melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens zullen wij de betrokken op wie de gelekte gegevens betrekking heeft daarvan op de hoogte stellen.